Vi er i kamp mod synden

Vi skal ikke være umådeholdende som i Lots tid hvor de åd og drak og tog til ægte. Vi skal leve i nøjsomhed og Gudsfrygt, og det kan gøre os til et Guds-menneske som er velskikket til al god gerning. Vi skal ikke være lystens venner, vi skal helliges så vi kan blive Guds venner. Derfor skal vi ikke elske verden og de ting som er i verden, for der er ting i verden som stammer fra de onde ånder. Vi skal ikke have gudsfrygts skin. Det er mennesker som har alt i det ydre, men intet i det indre. De fornægter Guds kraft. Guds kraft i vores liv er ved Helligånden som er sendt til os med ét eneste formål, at gøre os til et Guds-menneske. Det er vores mål med at følge Jesus og tro på ham. Den sidste tids fordærvelse er kræfter som vil snige sig ind i hjemmene for at få magt over os. Den vil gøre børn ulydige mod forældre og ødelægge ægteskaber. Synden er en magt, og i endetiden vil Djævelen gøre det som han altid har gjort. Guds-mennesket er et menneske som er inde i en vandring med Jesus, som hele tiden fører mennesket i fremgang. Der sker hele tiden noget....Fuld tekst

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION